กิจกรรมบริษัท

พิธีลงนามสัญญาก่อสร้างถังเก็บน้ำมัน High Speed Diesel และถังน้ำดับเพลิง

30 พฤษภาคม 2557
พิธีลงนามสัญญาก่อสร้างถังเก็บน้ำมัน High Speed Diesel และถังน้ำดับเพลิง

พิธีลงนามสัญญาสร้างถังเก็บน้ำมัน High Speed Diesel ขนาดความจุ 10.555 ล้านลิตร จำนวน 3 ถัง และถังน้ำดับเพลิงขนาดความจุ 1 ล้านลิตร บนรากฐานเดิมพร้อมอุปกรณ์ระบบที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด และ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ FPT ดอนเมือง สำนักงานใหญ่

« ย้อนกลับ


กิจกรรมบริษัท