ด้านความปลอดภัย

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินพื้นที่ปฏิบัติการระบบท่อ ประจำปี 2562 เหตุการณ์พบน้ำมันรั่วไหลบริเวณแนวท่อขนส่งน้ำมัน Phase III ใต้ทางต่างระดับเข้าสนามบินสุวรรณภูมิใกล้ ตำแหน่ง BV#7204

12 พฤศจิกายน 2562

« ย้อนกลับ


กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัย