ด้านความปลอดภัย

อบรมการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยและฝึกซ้อมฝึกการระงับเหตุฉุกเฉิน พื้นที่สถานีเพิ่มแรงดันและแยกระบบท่อกำแพงเพชร (KPP.) ประจำปี 2563

21 สิงหาคม 2563
อบรมการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยและฝึกซ้อมฝึกการระงับเหตุฉุกเฉิน พื้นที่สถานีเพิ่มแรงดันและแยกระบบท่อกำแพงเพชร (KPP.)  ประจำปี 2563

« ย้อนกลับ


กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัย