ด้านความปลอดภัย

การฝึกซ้อมการระงับเหตุฉุกเฉินและปฏิบัติการตอบโต้คลังน้ำมันนครลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อมการ Commissioning ระบบคลังน้ำมัน

14 สิงหาคม 2563

« ย้อนกลับ


กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัย