ด้านความปลอดภัย

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอาคารสำนักงานดอนเมือง ประจำปี 2563

27 สิงหาคม 2563

« ย้อนกลับ


กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัย