ด้านความปลอดภัย

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอาคารสำนักงานคลังน้ำมันบางปะอิน ประจำปี 2563

8 กันยายน 2563

« ย้อนกลับ


กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัย