ด้านความปลอดภัย

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอาคารสำนักงานคลังน้ำมันพิจิตร ประจำปี 2563

2 กันยายน 2563

« ย้อนกลับ


กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัย