ด้านความปลอดภัย

การฝึกซ้อมแผนการระงับเหตุฉุกเฉินและปฏิบัติการตอบโต้ พื้นที่คลังน้ำมันบางปะอิน ประจำปี 2563

3 พฤศจิกายน 2563

« ย้อนกลับ


กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัย