ด้านความปลอดภัย

ร่วมฝึกซ้อมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ศูนย์จ่ายน้ำมันบางจาก บางปะอิน

27 พฤศจิกายน 2563

« ย้อนกลับ


กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัย