ด้านความปลอดภัย

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอาคารสำนักงานคลังน้ำมันบางปะอิน ประจำปี 2564

24 ธันวาคม 2564

« ย้อนกลับ


กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัย