ด้านความปลอดภัย

การฝึกซ้อมการระงับเหตุฉุกเฉินและปฏิบัติการตอบโต้พื้นที่โครงการซ่อมแซมแนวท่อขนส่งน้ำมันช่วงโรงพยาบาลเพชรเวชถึงสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางกะปิ ประจำปี 2565

20 พฤษภาคม 2565

« ย้อนกลับ


กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัย