ด้านความปลอดภัย

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอาคารสำนักงานคลังน้ำมันนครลำปาง ประจำปี 2565

26 มิถุนายน 2565

« ย้อนกลับ


กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัย