ด้านความปลอดภัย

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพื้นที่คลังน้ำมันพิจิตร ประจำปี 2565

28 มิถุนายน 2565

« ย้อนกลับ


กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัย