ด้านความปลอดภัย

ฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินและปฏิบัติการตอบโต้ พื้นที่คลังน้ำมันพิจิตร ประจำปี 2565

19 ตุลาคม 2565

« ย้อนกลับ


กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัย