ด้านความปลอดภัย

ฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน พื้นที่แนวท่อขนส่งน้ำมัน NFPT ประจำปี 2565 ณ KP.305+300 ทางหลวง115 จ.กำแพงเพชร

24 พฤศจิกายน 2565

« ย้อนกลับ


กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัย