ด้านความปลอดภัย

ฝึกซ้อมการปิดประตูป้องกันน้ำท่วม พื้นที่สำนักงานดอนเมือง ตามแผนรองรับ Flood Crisis 2566

4 สิงหาคม 2566

« ย้อนกลับ


กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัย