ด้านความปลอดภัย

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพื้นที่คลังน้ำมันพิจิตร ประจำปี 2566

20 กรกฎาคม 2566

« ย้อนกลับ


กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัย