ด้านความปลอดภัย

การอบรมใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟ้ฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator, AED) พื้นที่คลังน้ำมันพิจิตร

17 มีนาคม 2566

« ย้อนกลับ


กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัย