ด้านความปลอดภัย

การฝึกซ้อมอพยบหนีไฟอาคารสำนักงานปี 2556

26 กรกฎาคม 2556

การซ้อมแผนฉุกเฉิน สถานการณ์ “เกิดเพลิงไหม้ที่ กระติกน้ำร้อน” สถานที่ อาคารสำนักงาน ชั้น 2 อบรม ภาคทฤษฎี วันที่ 26 กรกฎาคม 2556

การอพยพหนีไฟ อาคารสำนักงาน

  • ควบคุมสถานการณ์เบื้องต้น
  • การเข้าตรวจสอบพื้นที่ เพื่อประกาศใช้ แผนระดับ 2
  • อพยพหนีไฟ
  • ควบคุมสถานการณ์โดยหน่วยผจญเพลิง
  • ผู้รวบรวมจำนวน แจ้งผอ.มีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในอาคาร
  • ค้นหาและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
  • การปฐมพยาบาล
  • ทีมต่างๆ รายงานผลต่อผู้อำนวยการ
  • สรุปผลการซ้อมอพยพหนีไฟ

« ย้อนกลับ


กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัย