กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรม CSR BAFS Group "ทำความดี...เพื่อพ่อ" ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

4 สิงหาคม 2560
กิจกรรม CSR BAFS Group "ทำความดี...เพื่อพ่อ" ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

คณะกรรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสดำเนินกิจกรรม CSR BAFS Group ด้วยการจัดหาพนักงาน BAFS FPT TARCO ดำเนินกิจกรรม ปรับปรุงบ้านพักครู โรงกรองน้ำดื่ม สนามบาสเกตบอล และจัดทำส่วนเศรษฐกิจพอเพียง โดยการปลูกพืชสวนครัว และดอกดาวเรือง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อ.สบปราบ จ.ลำปาง

« ย้อนกลับ


กิจกรรมเพื่อสังคม