กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมมอบข้าวเกษตรอินทรีย์ เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร

7 มกราคม 2566
กิจกรรมมอบข้าวเกษตรอินทรีย์ เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร

« ย้อนกลับ


กิจกรรมเพื่อสังคม