สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ ด้านความปลอดภัยตามแนวท่อ

28 พฤษภาคม 2562
สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ ด้านความปลอดภัยตามแนวท่อ

สำนักรัฐกิจสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ ร่วมกับแผนกความปลอดภัย และแผนกตรวจและซ่อมบำรุงแนวท่อ จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจด้านความปลอดภัยตามแนวท่อขนส่งน้ำมัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียน

« ย้อนกลับ


กิจกรรมเพื่อสังคม