กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านความปลอดภัยแนวท่อขนส่งน้ำมัน

28 สิงหาคม 2562
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านความปลอดภัยแนวท่อขนส่งน้ำมัน

สำนักรัฐกิจสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ ร่วมกับ แผนกตรวจและซ่อมบำรุงแนวท่อ และแผนกความปลอดภัย จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจด้านความปลอดภัยตามแนวท่อ และการดับเพลิงขั้นต้น ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดรังสิต เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562

« ย้อนกลับ


กิจกรรมเพื่อสังคม