กิจกรรมเพื่อสังคม

พิธีเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวปทุมธานี 1 เมล็ดพันธุ์ พระราชทาน

1 ธันวาคม 2565
พิธีเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวปทุมธานี 1 เมล็ดพันธุ์ พระราชทาน

« ย้อนกลับ


กิจกรรมเพื่อสังคม