กิจกรรมเพื่อสังคม

FPT จัดซื้อผ้าห่มกันหนาวเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน จังหวัดลำปางในเขตพื้นที่ราบสูง

8 ธันวาคม 2565
FPT จัดซื้อผ้าห่มกันหนาวเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน จังหวัดลำปางในเขตพื้นที่ราบสูง

« ย้อนกลับ


กิจกรรมเพื่อสังคม