กิจกรรมเพื่อสังคม

ปลูกต้นไม้ในวัดและปฏิบัติธรรมร่วมกับโรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดนาป่าพง จ.ปทุมธานี

2 ธันวาคม 2552

« ย้อนกลับ


กิจกรรมเพื่อสังคม