คลังความรู้

ไฟฟ้าสถิตย์สถานีบริการน้ำมัน

1 กันยายน 2556

เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้หลังจากออกจากรถ และตรงเข้าไปจับหัวจ่ายน้ำมัน เราก็รับทราบอุบัติเหตุคล้ายๆ กันนี้

โดยสภาพทั่วไปของสถานีบริการน้ำมันที่ต้องบริการเติมน้ำมันเองนั้น ผู้ที่มาใช้บริการควรได้รับการเตือนเกี่ยวกับการเกิดไฟไหม้ ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสไฟฟ้าสถิตระหว่างที่เขากำลังเติมน้ำมัน ที่ผ่านมามีการสืบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันนี้ 150 อุบัติเหตุ ผลการสืบสวนเป็นที่น่าประหลาดใจคือ

 1. จากอุบัติเหตุ 150 ครั้งที่เกิดขึ้น เกิดอุบัติเหตุกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เนื่องจากผู้หญิงมีนิสัยที่จะเข้า-ออกรถระหว่างการเติมน้ำมัน มากกว่าผู้ชาย
 2. ส่วนใหญ่พบว่า อุบัติเหตุเกิดจากผู้ใช้ยานพาหนะเข้าไปในยานพาหนะอีกครั้งระหว่างที่น้ำมันกำลังไหลเข้าสู่ถัง (อันตรายจากหัวจ่ายน้ำมัน) เมื่อมีการเติมน้ำมันเรียบร้อย ผู้ใช้บริการออกจากรถเพื่อดึงสายจ่ายน้ำมันออกจากตัวถังรถ จะมีไฟไหม้ขึ้น เนื่องจากกระแสไฟฟ้าสถิต
 3. ผู้ใช้บริการที่เกิดไฟไหม้ส่วนใหญ่สวมรองเท้าส้นยาง และสวมใส่เสื้อผ้าใยสังเคราะห์
 4. ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างเติมน้ำมัน
 5. เป็นที่ทราบกันว่า ไอน้ำมันซึ่งระเหยมาจากน้ำมันนั้น เผาไหม้และติดไฟได้ เมื่อมันทำปฏิกิริยากับวัตถุที่มีไฟฟ้าสถิต
 6. อุบัติเหตุไฟไหม้ที่นำมาสืบสวนจำนวน 29 ครั้ง พบว่าเกิดจากผู้ใช้บริการเข้าไปในรถอีกครั้ง และกลับออกมาสัมผัสหัวจ่ายน้ำมัน ระหว่างการเติมน้ำมัน ซึ่งอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นกับรถหลากหลายยี่ห้อ และหลายรุ่น
 1. อุบัติเหตุไฟไหม้ 17 ครั้ง เกิดขึ้น ก่อน หรือ ระหว่าง หรือ หลังจากการเปิดฝาน้ำมันโดยทันที และเกิดก่อนการเติมน้ำมัน
 2. กระแสไฟฟ้าสถิต มักจะเกิดจากการที่เสื้อผ้าของผู้ใช้บริการเสียดสีกับผ้าคลุมเบาะที่นั่ง ระหว่างที่เข้าหรือออกจากรถ เพื่อจะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์นี้ มีคำแนะนำว่า ผู้โดยสารทุกท่านไม่ควรเข้าหรือออกจากรถ ระหว่างการเติมน้ำมัน การเข้าหรือออกจากรถ ควรกระทำก่อนการเติมน้ำมัน หรือเมื่อเติมน้ำมันเสร็จและปิดฝาถังเรียบร้อยแล้ว
 3. ใช้ความระมัดระวังอย่างสูง หากว่ามีน้ำมันหกเลอะ และกระเด็นลงพื้น ไอน้ำมันซึ่งง่ายต่อการติดไฟ สามารถติดไฟง่ายโดยประกายไฟของไฟฟ้าสถิตจากการเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โทรศัพท์มือถือ รีโมตคอนโทรล หรือการจุดระเบิดโดยตัวเครื่องยนต์ของพาหนะเอง ดังนั้น ก่อนสตาร์ทรถ ควรทำความสะอาดน้ำมันที่หก โดยพนักงานของสถานีบริการน้ำมัน

วิธีเติมน้ำมันที่ถูกต้อง

ระหว่างอยู่ในรถ:

 1. ให้หยุดรถ ดึงเบรกมือ
 2. ปิดสวิตช์เครื่องยนต์ วิทยุ และไฟ
 3. ห้ามกลับเข้าไปในรถระหว่างกำลังเติมน้ำมัน
ระมัดระวังดังนี้: ปิดประตูรถทุกครั้ง เมื่อเข้า หรือออกจากรถ ซึ่งวิธีนี้จะทำให้ประจุไฟฟ้าสถิต ไม่ทำงานเมื่อสัมผัสกับโลหะ หลังจากปิดประตูรถ พยายามสัมผัสกับส่วนที่เป็นโลหะ ก่อนสัมผัสหัวจ่ายน้ำมัน การปฏิบัติเช่นนี้ กระแสไฟฟ้าสถิตในตัวคุณ จะหมดสภาพไปกับโลหะ ไม่ใช่กับหัวจ่ายน้ำมัน

ที่มา: SESA-ESSA Prevention Service Industrial Safety Warning

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง (Related video.)

Loading Player
Loading Player

« ย้อนกลับ


คลังความรู้