ค้นหา

ค้นหา

 ระบบคลังน้ำมัน

ระบบคลังน้ำมัน (Depot System) คลังน้ำมันดอนเมือง (Don Muang Depot) ตั้งอยู่ตรงข้ามท่าอากาศยานดอนเมืองจะรับน้ำมันอากาศยาน โดยผ่านระบบท่อขนส่งน้ำมันมาเก็บในถังน้ำมันสำรอง เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสากล...

Modified: 11/20/2013
Path: ธุรกิจของบริษัท
รักษาสิ่งแวดล้อม

รักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อ เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า ช่วยลดมลภาวะและยังช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อีกด้วย เนื่องจากลดการใช้คมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ...

Modified: 11/20/2013
Path: ด้านความปลอดภัย
Vapor Recovery Unit : VRU

สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs : Volatile Organic Compounds) เป็นสารมลพิษที่มี ความสำคัญมาก นอกจากจะเป็นสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้ว ยังเป็นสารตั้งต้นประเภทหนึ่งใน ปฏิกิริยาการเกิดโอโซน แหล่งที่มีของสารประกอบอินทรย์ระเหยง่ายมีทั้งจากกระบวนการทางชีวะโดย...

Modified: 09/26/2013
Path: คลังความรู้

Sorted by relevance | Sort by date

ค้นหา
VRU [x]