กิจกรรมเพื่อสังคม

29 มกราคม 2557
ฺBAFS และบริษัทในเครือ FPT, TARCO จัดกิจกรรมสวดมนต์ ฟังธรรม และร่วมกันบำเพ็ญสาธารณกุศล ณ สำนักวิปัสสนดำรงธรรม รังสิต คลอง 2 เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2557
10 มกราคม 2557
FPT สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ 2557 แก่ชุมชนที่อยู่ใกล้แนวท่อน้ำมันของบริษัท
26 ตุลาคม 2553
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ต.บ้านคลัง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
20 กรกฎาคม 2553
จัดหาหนังสือให้กับห้องสมุด โรงเรียนวัดเปรมปรีชา จ.พระนครศรีอยุธยา
2 ธันวาคม 2552
ปลูกต้นไม้ในวัดและปฏิบัติธรรมร่วมกับโรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดนาป่าพง จ.ปทุมธานี

Pages: Prev. 1 ... 4 5 6 7 8