กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม

4 ตุลาคม 2562
บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (TARCO) นำโดย คุณอำนวย พหูวณิช กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะทำงาน จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล TARCO MINIMAL RUN 2019 โดยเชิญชวนพนักงานบริษัทในกลุ่ม BAFS GROUP ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานเดิน-วิ่งการกุศล ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้ “มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์” เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562
28 สิงหาคม 2562
สำนักรัฐกิจสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ ร่วมกับ แผนกตรวจและซ่อมบำรุงแนวท่อ และแผนกความปลอดภัย จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจด้านความปลอดภัยตามแนวท่อ และการดับเพลิงขั้นต้น ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดรังสิต เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562
28 พฤษภาคม 2562
สำนักรัฐกิจสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ ร่วมกับแผนกความปลอดภัย และแผนกตรวจและซ่อมบำรุงแนวท่อ จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจด้านความปลอดภัยตามแนวท่อขนส่งน้ำมัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียน
19 เมษายน 2562
คุณวิญญู ยงสืบชาติ รักษาการผู้จัดการคลังน้ำมันนครลำปาง คุณขวัญใจ เลขะแสง ผู้จัดการแผนกรัฐกิจสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ คุณกวิศรา จิระกิจเจริญ เจ้าหน้าที่รัฐกิจสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด และคุณสุทธิพร สุทธิวิเศษ เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) ร่วมงานวันผู้สูงอายุอำเภอสบปราบ และมอบเงินสนับสนุนแก่ชมรมผู้สูงอายุอำเภอสบปราบเป็นจำนวน 30,000 บาท โดยมี นายสนิท ปันวิชัย ประธานชมรมฯ และนายสมศักดิ์ สวนพลาย รองประธานชมรมฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
11 มกราคม 2562
FPT สนับสนุนของขวัญ และเงินจัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2562 ให้แก่ โรงเรียนวัดตาลเอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนในพื้นที่อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อน จังหวัดตาก และ ชุมชนประชากร 3 โรงเรียนเปรมประชา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
13 ธันวาคม 2561
กลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จัดพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม โดยมีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูระยะที่ 2 โครงการจัดหาเครื่องดนตรีไทย/ดนตรีสากล โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา/ชุดกีฬา และโครงการทุนช่วยเหลือให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
8 ธันวาคม 2561
แผนกประชาสัมพันธ์และกิจการสัมพันธ์ จัดกิจกรรมแต้มฝันปันรอยยิ้มให้น้กเรียนโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาสันติ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
2 พฤศจิกายน 2561
กลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ ร่วมกับบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จัดกิจกรรม CSR ภายในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ด้วยการปรับปรุงบ้านพักครู ปรับปรุงสวนเศรษฐกิจพอเพียง และการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
21 กรกฎาคม 2561
แผนกประชาสัมพันธ์และกิจการสัมพันธ์ ร่วมกับคณะทำงานการจัดการด้านพลังงาน บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด จัดกิจกรรม “แสงเทียนเข้าพรรษา รักษาสิ่งแวดล้อม” ด้วยการนำผู้บริหาร และพนักงานถวายหลอดไฟ LED พร้อมติดตั้งที่วัดโชติการาม วัดโพธิ์กบเจา วัดพิกุลโสคันธ์ และวัดพระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561

Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 10 Next