กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม

3 กรกฎาคม 2560
คุณเจริญ จารุไสลพงษ์ กรรมการผู้จัดการ มอบทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่เด็กกำพร้า เด็กขาดแคลน และด้อยโอกาสแก่มูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมประจำปี 2560 โดยมีคุณพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560
15 มิถุนายน 2560
แผนกประชาสัมพันธ์และกิจการสัมพันธ์ จัดกิจกรรม "FPT รวมใจ...ต้านภัยยาเสพติด" ด้วยการมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนที่อยู่ตามแนวท่อน้ำมันบริษัท เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนบางเขน โรงเรียนวัดลาดกระบัง และโรงเรียนวัดเปรมประชา
20 เมษายน 2560
แผนกประชาสัมพันธ์และกิจการสัมพันธ์ และคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม "รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุอำเภอสบปราบ" จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอสบปราบ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
12 เมษายน 2560
บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด สนับสนุนของที่ระลึกเสื้อสงกรานต์ลายดอก ให้แก่ผู้สูงอายุ ชุมชนประชากร 3 เขตดอนเมือง ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองพังนาค ต.เสือโฮก จ.ชัยนาท และบ้านใหม่บางปราบ ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เนื่องในวันผู้สูงอายุ และวันสงกรานต์ ประจำปี 2560
24 มีนาคม 2560
แผนกประชาสัมพันธ์และกิจการสัมพันธ์ จัดกิจกรรม "FPT ทำดี...ปลูกป่าชายเลนถวานพ่อหลวง" โดยนำผู้บริหารและพนักงานปลูกต้นโกงกาง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสาคร
3 กุมภาพันธ์ 2560
แผนกประชาสัมพันธ์และกิจการสัมพันธ์ จัดกิจกรรม "ปันรอยยิ้ม...ให้น้องวันเด็ก 2560" แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
20 มกราคม 2560
แผนกประชาสัมพันธ์และกิจการสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ รับมอบโดย นายมนตรี กรรทมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560
14 มกราคม 2560
บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560 ให้แก่ 1.ชุมชนแฟลตการเคหะทุ่งสองห้อง ดอนเมือง 2.โรงเรียนมหาสอน ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 3.สำนักงานเทศบาลตำบลราชคราม จ.อยุธยา 4.ชุมชนประชากร 3 เขตดอนเมือง 5.โรงเรียนเปรมประชา ปทุมธานี
10 มกราคม 2560
คุณสืบบุญ กาญจนะพัฒน์ เลขานุการอาวุโสกรรมการผู้จัดการและประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงานมอบปฏิทินเก่า เพื่อใช้จัดทำหนังสือสำหรับคนตาบอด เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนราชเทวี กรุงเทพฯ
2 ธันวาคม 2559
แผนกประชาสัมพันธ์และกิจการสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม "แต้มฝันปันรอยยิ้มให้น้องชายแดน" โรงแรียนตำรวจตระเวนชายแดน เขต 5 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ หมู่บ้านดอยปุย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2559

Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 ... 10 Next