กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม

26 ตุลาคม 2553
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ต.บ้านคลัง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
20 กรกฎาคม 2553
จัดหาหนังสือให้กับห้องสมุด โรงเรียนวัดเปรมปรีชา จ.พระนครศรีอยุธยา
2 ธันวาคม 2552
ปลูกต้นไม้ในวัดและปฏิบัติธรรมร่วมกับโรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดนาป่าพง จ.ปทุมธานี

Pages: Prev. 1 ... 6 7 8 9 10