กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม

2 สิงหาคม 2565
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “บาฟส์อาสา...เติมป่าเติมสุข” ณ โรงไฟฟ้า ATEC 1-2 อำเภอศรีมาหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
12 กรกฎาคม 2565
กิจกรรมแสงเทียนเข้าพรรษา ทำบุญถวายหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) ให้กับวัดพรหมนิมิต อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
6 กรกฎาคม 2565
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 พิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าว จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ คลังน้ำมันพิจิตร ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
3 พฤศจิกายน 2564
ตัวแทน บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ร่วมกับตัวแทนจากบริษัท บริษัท เอยูเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด (AUM) ลงพื้นที่มอบสิ่งของรวมใจสู้ภัยน้ำท่วม ในพื้นที่เเนวท่อโครงการส่วนต่อขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ (สระบุรี-อ่างทอง) ให้กับชุมชนบ้านโขดสูง หมู่ที่1 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่น้ำท่วมขัง
15 ตุลาคม 2564
ตัวแทน บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ร่วมกับตัวแทนจากบริษัท เอยูเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด (AUM) ลงพื้นที่นำมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณช่วงโครงการส่วนต่อขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ (สระบุรี-อ่างทอง) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่น้ำท่วมขัง
14 ตุลาคม 2564
ตัวแทนบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด นำโดยนายคมกริช ผาสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักรัฐกิจสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ นำมอบถุงยังชีพจำนวน 50 ชุด ให้กับนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากน้ำท่วม ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง
8 ตุลาคม 2564
ตัวแทนบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ร่วมกับตัวแทนจากบริษัท เอยูเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด (AUM) ลงพื้นที่ส่งมอบอาหารแห้งและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากน้ำท่วม บริเวณชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้แนวเขตที่จะก่อสร้างท่อขนส่งน้ำมันโครงการส่วนต่อขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ (สระบุรี - อ่างทอง)
10 มกราคม 2563
สำนักรัฐกิจสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ คณะทำงานการจัดการด้านพลังงาน บริษัท ขนส่งน้ำม้นทางท่อ จำกัด ร่วมกับโรงเรียนอ่างทองพัฒนา จัดกิจรรมวันเด็กปี 2563 และให้ความรู้ด้านพลังงาน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
7 พฤศจิกายน 2562
สำนักรัฐกิจสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด โดยคุณขวัญใจ เลขะแสง ผู้จัดการแผนกรัฐกิจสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ คุณกวิศรา จิระกิจเจริญ ร่วมโครงการตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ 32 จังหวัดลำปาง ด้วยการจัดพาประชาชนในพื้นที่และนักเรียนกว่า 50 คน เรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารเคมี การทำปศุสัตว์ ร่วมกับกำลังพลและพลทหารกองประจำการ โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562
7 พฤศจิกายน 2562
บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS) บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (INDEX) สนับสนุนผ้าห่มกันหนาวและถุงผ้าลดโลกร้อนให้แก่มณฑลทหารบกที่ 32 จังหวัดลำปาง ในโครงการกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน เพื่อมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ บ้านทุ่งจี้ ต.ทุ่งกราว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โดย พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ เป็นประธานในพิธี และคุณพชร โอฬารวัตร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด คุณขวัญใจ เลขะแสง ผู้จัดการแผนกรัฐกิจสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ และคุณกวิศรา กิจระกิจเจริญ ร่วมในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562

Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 10 Next