CSR

กิจกรรมมอบข้าวเกษตรอินทรีย์ เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร

7 Jan 2023
กิจกรรมมอบข้าวเกษตรอินทรีย์ เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด มอบข้าวเกษตรอินทรีย์ เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

« Back to Result


CSR