CSR

มอบข้าวเกษตรอินทรีย์ เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ในช่วงกิจกรรมวันเด็ก

13 Jan 2023
มอบข้าวเกษตรอินทรีย์ เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ในช่วงกิจกรรมวันเด็ก

วันที่ 13 มกราคม 2566 บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด มอบข้าวเกษตรอินทรีย์ เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ในช่วงกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนวัดปากกราน ตำบลปากกราน                   อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

« Back to Result


CSR