CSR

กิจกรรมมอบข้าวเกษตรอินทรีย์ เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนอนุบาลโรงเรียนอนุบาลสบปราบ

10 Jan 2023
กิจกรรมมอบข้าวเกษตรอินทรีย์ เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนอนุบาลโรงเรียนอนุบาลสบปราบ

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด มอบข้าวเกษตรอินทรีย์ เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนอนุบาลโรงเรียนอนุบาลสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

« Back to Result


CSR