CSR

FPT เข้าร่วมกิจกรรม และสนับสนุนของรางวัล เนื่องในกิจกรรมวันเด็ก

13 Jan 2023
FPT เข้าร่วมกิจกรรม และสนับสนุนของรางวัล เนื่องในกิจกรรมวันเด็ก

13 มกราคม 2566 บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม และสนับสนุนของรางวัล เนื่องในกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนศาลาพัน ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก          จังหวัดปทุมธานี

« Back to Result


CSR