CSR

กิจกรรมจิตอาสาสร้างสัมพันธ์ สนับสนุนอุปกรณ์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอาสาสมัครป้องกันภัย

30 Mar 2023
กิจกรรมจิตอาสาสร้างสัมพันธ์ สนับสนุนอุปกรณ์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอาสาสมัครป้องกันภัย

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างสัมพันธ์ สนับสนุนอุปกรณ์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอาสาสมัครป้องกันภัย มูลนิธิกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยมีนายกิตติพงษ์  ละม่อมสาย ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการคลังน้ำมันพิจิตร และสำนักรัฐกิจสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ ร่วมมอบอุปกรณ์ถังดับเพลิง และกระบองไฟกระพริบการจราจรเพื่อสนับสนุนภารกิจจิตอาสาในการกู้ภัยและกู้ชีพ พร้อมช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีนายก้านเพชร  ดอนหลิมไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เป็นผู้รับมอบ

« Back to Result


CSR