กิจกรรมบริษัท

กิจกรรมบริษัท

29 พฤศจิกายน 2556
บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ร่วมกับบริษัทในเครือ BAFS จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทในเครือ ณ สนามสิงห์พาร์ค เมืองทองธานี วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556
27 พฤศจิกายน 2556
บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย ประจำปี 2556 และงานฉลองครบ 7,000,000 ชั่วโมงการทำงาน โดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ณ คลังน้ำมันบางปะอิน ในวันพุธที่ 27 และวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556
19 พฤศจิกายน 2556
บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด โดยแผนกฝึกอบรมและสื่อสารองค์กร จัดอบรมหลักสูตร “ค่านิยมองค์กร” จำนวน 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556, รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556 และรุ่นที่ 3 วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556
29 สิงหาคม 2556
จัดกิจกรรม แรลลี่เก็บบุญ เพื่อพี่น้องๆ โรงเรียนวัดเนินหินแร่ ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556
22 สิงหาคม 2556
โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 1 วันที่ 22 สิงหาคม 2556 และรุ่นที่ 2 วันที่ 4 กันยายน 2556 ณ ห้องฝึกอบรม FPT สำนักงานใหญ่

Pages: Prev. 1 ... 4 5 6 7 8