กิจกรรมบริษัท

28 กรกฎาคม 2557
คุณบุรี หวานชิด กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพรหม และพิธีถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี การก่อตั้งบริษัท ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ คลังน้ำมันบางปะอิน อยุธยา
30 พฤษภาคม 2557
พิธีลงนามสัญญาสร้างถังเก็บน้ำมัน High Speed Diesel ขนาดความจุ 10.555 ล้านลิตร จำนวน 3 ถัง และถังน้ำดับเพลิงขนาดความจุ 1 ล้านลิตร บนรากฐานเดิมพร้อมอุปกรณ์ระบบที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด และ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ FPT ดอนเมือง สำนักงานใหญ่
22 พฤษภาคม 2557
หลักสูตร "EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในงาน รุ่นที่ 1 วันที่ 20 -21 พฤษาคม 2557 ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น
11 เมษายน 2557
BAFS และบริษัทในเครือ FPT, TARCO จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ "รดน้ำขอพรผู้ใหญ่" ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 ณ บริเวณห้องสันทนาการบริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดอนเมือง
9 เมษายน 2557
บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ได้จัดกิจกรรม "สานสัมพันธ์ ความผูกผันในองค์กร" เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลและครอบครัวของบริษัท โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2557 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 6 เมษายน 2557 ณ โรงแรมแบ็คคัส โฮม รีสอร์ท ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
19 กุมภาพันธ์ 2557
คุณสุวัฒน์ชัย พัชรแสงทอง ผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมัน ให้การต้อนรับ คุณนเรศ ศรีเทียม เจ้าหน้าที่สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมันและคณะ
2 มกราคม 2557
คุณบุรี หวานชิด กรรมการผู้จัดการ คุณธนันต์ รัตนนาคินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ คุณเจริญ จารุไสลพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร เข้าอวยพรปีใหม่ 2557 หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการบริษัท เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2557
21 ธันวาคม 2556
บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลและมอบของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 10, 15 และ 20 ปี วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556

Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 Next