กิจกรรมบริษัท

กิจกรรมบริษัท

17 กรกฎาคม 2558
คุณบุรี หวานชิด กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพรหม และพิธีถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี การก่อตั้งบริษัท ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ คลังน้ำมันบางปะอิน อยุธยา
3 มิถุนายน 2558
28 กรกฎาคม 2557
คุณบุรี หวานชิด กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพรหม และพิธีถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี การก่อตั้งบริษัท ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ คลังน้ำมันบางปะอิน อยุธยา
30 พฤษภาคม 2557
พิธีลงนามสัญญาสร้างถังเก็บน้ำมัน High Speed Diesel ขนาดความจุ 10.555 ล้านลิตร จำนวน 3 ถัง และถังน้ำดับเพลิงขนาดความจุ 1 ล้านลิตร บนรากฐานเดิมพร้อมอุปกรณ์ระบบที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด และ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ FPT ดอนเมือง สำนักงานใหญ่

Pages: Prev. 1 ... 4 5 6 7 8 Next